Školení v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vaše zaměstnance proškolíme nenásilnou a zábavnou formou tak, aby se naučili jednat zodpovědně a tím zefektivnili chod Vaší firmy.

Vstupní a opakovaná školení vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Vstupní a opakovaná školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Školení zaměstnanců pro bezpečnou práci na žebříku a pracovních schůdkách

Školení zaměstnanců při použití chemických látek a chemických směsí

Další školení dle profesního zaměření

Školení v oblasti požární ochrany

Předcházejte problémům. Štěstí přeje připraveným.

Vstupní a opakovaná školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

Vstupní a opakovaná školení zaměstnanců o požární ochraně

Odborná příprava požárních preventivních hlídek

Zajištění požární ochrany v mimopracovní době

Odborná příprava požárních preventistů