Naše služby

Využijte našich dlouholetých zkušeností v BOZP a PO

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Připravíme vše potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Kvalitně, rychle, v souladu s aktuální legislativou a přesně na míru Vaší firmě.

Požární ochrana

Požární ochrana

Zajistíme, abyste naplnili svoje povinnosti v oblasti požární ochrany (PO). Zpracujeme rizika, dokumentaci a směrnice pro řízení, dokumentaci pro skladování chemických látek a další.

Proč BOZP a PO s námi?

Máme více než 20 let zkušeností

Pracujeme pro malé i velké podniky

Vždy se řídíme aktuální legislativou

Přebíráme odpovědnost v oblasti BOZP a PO

Co od nás můžete čekat?

 • Budeme s Vámi jednat osobně.

 • Máme mnohaleté zkušenosti.
 • Umíme řešit věci smluvně, ale pomůžeme Vám také při řešení operativních záležitostí.
 • Disponujeme patřičnou certifikací.
 • Když něčemu nebudete rozumět,
  vysvětlíme Vám to.

 • Respektujeme potřeby Vašeho oboru.
 • Připravíme Vás na kontroly z Inspektorátu práce, Hygieny práce, Hasičského záchranného sboru.
 • Provedeme proškolení Vašich zaměstnanců tak, aby si z něj odnesli a zapamatovali potřebné informace.

A co ne ...

 • Nejsme žádné "rychlokvašky" bez praxe.

 • Neobrátíme se k Vám zády v případě kontrol.
 • Nebudeme Vám nutit produkty, které nepotřebujete.
 • Nepřipravujeme dokumenty tak, že bychom pouze měnili hlavičku firmy.
 • V našich smlouvách o spolupráci nenajdete žádná pochybná ustanovení a pokuty.

Získané certifikace

Pravidelně se školíme, abychom pro Vás pracovali vždy podle aktuálních předpisů.

Kde máme pobočky

Najdete nás v Ostravě a Praze, spádově řešíme i Olomouc.

 

Služby v oblasti BOZP a PO (bezpečnosti práce a požární ochrany) nabízíme
převážně pro okres Ostrava a severomoravský kraj.

Naše působnost v BOZP a PO sahá také do okresů Olomouc a Praha.

TELEFON:

+420 774 481 213

Odvětví, pro která řešíme BOZP a PO

Máme zkušenosti jak s živnostníky a malými firmami, tak i s korporacemi.